315 314 22 021

09303210600

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم

  • 12 مارس 2017
  • نوشته شده توسط پردیبا - pardiba
  • بازدید: 7553

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب های راهنما روی لباس

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم – برچسب های راهنما روی لباس

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم :
برچسب راهنمای مراقبت از لباس،
نوشته تصویری است که علامت ها و نکاتی که پیش از شستن، خشک کردن و اتو کردن لباس باید به آنها توجه ویژه کرد را نشان می‌دهد.
در حقیقت راهنمایی برای مراقبت از لباس است.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم

معمولا روی همه لباس ها برچسب هایی وجود دارد که تعدادی از این علامت ها روی آن زده شده است.
با رعایت کردن این نکات لباس هایمان عمر مفید بیشتری داشته، مدت طولانی تری سالم و نو باقی می‌مانند و ظاهر خود را از دست نمی‌دهند.

معانی برچسب‌ها:

با اینکه تصاویر روی این برچسب‌ها نسبتاً ساده هستند اما همیشه نمی‌توان به درستی معنی آن را فهمید و گاهی پیچیدگی هایی دارد.
در کشورهای مختلف ممکن است این تصاویر کمی با یکدیگر متفاوت باشند اما اخیرا اکثر تولیدی ها از علائم بین‌المللی و یکسان برای لباس‌ها استفاده میکنند.
مطلب زیر که منبع آن سایت wikihow است را حتما مطالعه کنید تا همیشه لباس هایتان از هر نوعی که هستند تمیز و آراسته باشند و دیرتر کهنه شوند.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم 1

خواندن علامتهای مربوط به شستشوی لباس:

دستورالعمل های شستشو، با تصاویر زیادی نشان داده می‌شود، از جمله تصویری که نشان می‌دهد تنها باید با دست شسته شود، تنها خشک‌شویی شود، یا می‌توان آن را با ماشین لباس‌شویی نیز شست.

این علامت به معنی شستشو می‌باشد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب شتسشو

این برچسب به این معنی است که این لباس باید در دمای 30 درجه سانتی‌گراد شسته شود.

همین نشانه با عدد 40 به معنای شستشو در دمای 40 درجه سانتی‌گراد است.
به همین ترتیب هر عددی که در روی این علامت باشد دمای آب شستشوی پارچه را نشان می‌دهد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب شستشو در 30درجه سانتی گراد

این علامت به این معنی است که این لباس فقط باید با دست شسته شود.

در شستشو با دست دمای آب نباید بالاتر از 40 درجه سانتی‌گراد باشد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب شستشو با دست

برچسب شستشو با دست

این برچسب به این معناست که این پارچه نباید شسته شود
و یا حداقل نباید با روش‌های شستشوی خانگی شسته شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب عدم شستشو

برچسب عدم شستشو

خواندن علامت‌های مربوط به استفاده از سفیدکننده:

دستورالعمل استفاده از سفیدکننده شامل علائم استفاده یا عدم استفاده از سفیدکننده برای لباس یا پارچه می‌باشد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب مربوط به سفید کننده

برچسب مربوط به سفید کننده

سفید کننده:

این نشانه به این معنی است که می‌توانید از سفیدکننده برای این لباس استفاده کنید.
انواع مجاز سفیدکننده، سفیدکننده‌های بر پایه اکسیژن یا کلرین هستند.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب سفید کننده

برچسب سفید کننده

این برچسب به این معناست که استفاده از سفیدکننده‌های بر پایه اکسیژن در مورد این پارچه مجاز می‌باشد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب سفیدکننده برپایه اکسیژن

برچسب سفیدکننده برپایه اکسیژن

این علامت به این نشانه است که این پارچه نباید با سفیدکننده شسته شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - عدم استفاده از سفیدکننده

عدم استفاده از سفیدکننده

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب های خشک کردن لباس

برچسب های خشک کردن لباس

خواندن علامت‌های مربوط به خشک کردن لباس:

دستورالعمل‌های خشک کردن شامل این می‌شود که آیا می‌توانید از خشک‌شویی، آویزان کردن، یا خشک کردن بدون چلاندن برای پارچه استفاده کنید یا خیر.

این علامت به معنی امکان استفاده از خشک کن چرخشی (با ماشین لباس‌شویی) است.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کن چرخشی (ماشین)

خشک کن چرخشی (ماشین)

این برچسب به این معنی است که خشک کن چرخشی در دمای پایین می‌تواند برای این لباس مورد استفاده قرار بگیرد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کن چرخشی (ماشین) در دمای پایین

خشک کن چرخشی (ماشین) در دمای پایین

این علامت به این معناست که از ماشین خشک کن چرخشی در دمای نرمال می‌توان برای این پارچه استفاده کرد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کن چرخشی (ماشین) در دمای نرمال

خشک کن چرخشی (ماشین) در دمای نرمال

این نشانه به این معنی است که این پارچه را نباید با استفاده از ماشین خشک کن چرخشی خشک کرد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - عدم استفاده از خشک کن چرخشی

عدم استفاده از خشک کن چرخشی

این علامت به معنی امکان خشک کردن پارچه به روش‌های طبیعی است.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن به روش های طبیعی

خشک کردن به روش های طبیعی

این برچسب به نشانه خشک کردن روی بند است. این پارچه را می‌توان و یا باید بر روی بند آویزان کنید تا خشک شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن روی بند

خشک کردن روی بند

این علامت به این معنی است که پارچه باید روی سطح صاف پهن‌شده و خشک شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن روی سطح صاف

خشک کردن روی سطح صاف

این برچسب به این معنی است که این پارچه را باید بدون چلاندن و تا خوردن، آویزان و خشک کرد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن به روش آویزان کردن

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم – خشک کردن به روش آویزان کردن

این علامت به این معنی است که این پارچه باید در سایه خشک شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن در سایه

خشک کردن در سایه

این برچسب به این معنی است که پارچه باید در سایه بر روی بند خشک شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن در سایه روی بند

خشک کردن در سایه روی بند

این علامت به این معنی است که این پارچه باید در سایه بر روی سطح صاف پهن‌شده و خشک شود.

خشک کردن در سایه روی سطح صاف

خشک کردن در سایه روی سطح صاف

این علامت به این معنی است که این پارچه باید در سایه بدون چلاندن و تا خوردن، خشک شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - خشک کردن در سایه و آویزان

خشک کردن در سایه و آویزان

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم

خواندن علامت‌های مربوط به اتوکشی پارچه:

دستورالعمل اتوکشی شامل چگونه اتو کردن پارچه از جمله دما و عدم اتوکشی آن است.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب‌های اتوکشی

برچسب‌های اتوکشی

این تصویر یا نشانه به معنی اتو است.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب اتو

برچسب اتو

این علامت به این معنی است که لباس باید در دمای پایین اتو شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب اتو در دمای پایین

برچسب اتو در دمای پایین

این علامت به این معنی است که این پارچه با دمای متوسط باید اتو شود.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب اتو در دمای متوسط

برچسب اتو در دمای متوسط

این علامت به این معنی است که این پارچه را باید با دمای بالا اتو کرد.

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب اتو در دمای بالا

برچسب اتو در دمای بالا

این علامت به این معنی است که این لباس را نباید اتو کرد

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - برچسب عدم اتو کشیدن

برچسب عدم اتو کشیدن

 

خشک شویی:

علائمی نیز برای تجهیزات خشک‌شویی مانند استفاده از ماشین‌های خشک‌شویی، حلال‌ها و دشواری شستشو وجود دارد.

دستورالعمل‌های نوشتاری نیز گاهی اوقات همراه با علائم بر روی برچسب وجود دارند که به زبان کشور فروشنده محصول نوشته می‌شود.

تصویر زیر نیز برخی دیگر از این برچسب‌ها را نشان می‌دهد.

 

علائم روی لباس‌ها را بهتر بشناسیم - جدول برخی علامتهای دیگر روی لباس

جدول برخی علامتهای دیگر روی لباس

جلوگیری از بوی بد دستگاه تناسلی

پیشنهاد مطالب مرتبط:

1 دیدگاه برای این نوشته
شستشوی انواع پارچه - فروشگاه لباس زیر، لباس خواب و لباس شنا پردیبا

جنس استات را تنها از طریق خشک شویى بشویید. مگر آنکه در برچسب راهنماى شست وشوى آن قید شده باشد؛ «قابل شست وشو با دست».

ارسال یک دیدگاه